CAMISES ESCALFADORES DE BIDONS

Disposem de camises escalfadores de bidons aptes per a bidons des de 25 a 200 litres i contenidors IBC de 1000 l. Característiques principals:

  • Calefacció mitjançant resistències elèctriques. Potències fins a 3000W.
  • Adequat per l’escalfament de productes viscosos.
  • Permet mantenir la temperatura constant a l’interior del bidó.
  • S’adapten fàcilment a les dimensions del bidó mitjançant clips de polietilè.
  • Tenen termòstat. L’exterior està aïllat per major seguretat de les persones i protecció del bidó. Termòstats de 0 a 90°C i de 0 a 200ºC.
  • Cable de 3 m. per connectar a la corrent.
  • Permeten augmentar la temperatura entre 1 i 8ºC/h.
  • Material: Poliéster protegit per teflón.
  • Compleixen les normatives europees de: Baix Voltatge (73/23/CEE), Compatibilitat Electromagnètica (89/336/CEE) i Marcat CE (93/68/CEE).
  • Possibilitat d'execució ATEX.

 

Galeria