ESCALFAMENT DE REACTORS AMB FLUID TÈRMIC PER A LA INDÚSTRIA FARMACÈUTICA