INSTAL·LACIONS DE FLUID TÈRMIC

NOXMAN està autoritzada per al disseny i execució de tota classe d’instal·lacions d’oli tèrmic. Disposa del CERTIFICAT D’INSTAL·LADOR I REPARADOR D’EQUIPS A PRESSIÓ de categoria EIP-2 (apte per a tota classe d’equips), amb número d’INSCRIPCIÓ al REGISTRE EIP Nº 080121364.

NOXMAN realitza les instal·lacions amb personal propi, que està homologat amb el CERTIFICAT DE QUALIFICACIÓ DE SOLDADORS i posseeix una gran experiència en instal·lacions de fluid tèrmic.

 

Experiència

El coneixement adquirit en més de 500 instal·lacions realitzades ens permet treballar amb eficiència, qualitat i seguretat i obtenir el millor resultat possible.

Coneixement dels materials

Seleccionem els materials a utilitzar a cada instal·lació segons la funció a realitzar, tenint molt en compte la innovació tècnica, la qualitat de les firmes subministradores i els resultats obtinguts prèviament.

Seguretat

Per garantir la màxima seguretat durant la realització de les instal·lacions, NOXMAN disposa de SISTEMA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS i es troba en procés d’implantació d’OHSAS.

Tracte amb el client

• Mantenim la màxima comunicació, interacció i compromís amb els nostres clients, oferint el nostre punt de vista per tal que pugui ser contrastat i aconseguir un resultat final completament satisfactori.