REVISIONS / INSPECCIONS ANUALS

A Noxman realitzem revisions de les seves calderes i instal·lacions de fluid tèrmic per garantir que es troben en bon estat i establir les accions correctores necessàries.  També realitzem les inspeccions de tipus A, B o C a que obliga el Reglament.  

Mitjançant una visita dels nostres tècnics a les seves instal·lacions, es comproben les seguretats de la caldera, la combustió del cremador, el bon estat dels elements que componen la instal·lació i es garanteix que el sistema treballa en condicions òptimes i amb tota seguretat. 

També realitzem anàlisis del fluid tèrmic i comprobem que manté les propietats per seguir treballant.