FLUIDS TÈRMICS FLOWTHERM

Presentació

Són fluids específics per a la transmissió de calor en calderes i instal·lacions d'oli tèrmic.
Els fluids tèrmics Flowtherm estan utilitzats i contrastats en centenars d'instal·lacions de fluid tèrmic NOXMAN i altres marques de caldera, a diverses temperatures i a tota classe d'aplicacions.

Característiques

Temperatures de treball: Des de -90ºC fins a 350ºC en fase líquida.
Disposem d'una gamma de fluids tèrmics Flowtherm específics per cada cada aplicació i rang de temperatura de treball.

Monofluid Flowtherm

Aquest fluid tèrmic és específic per condensadors i calefacció /refrigeració de reactors en processos de baixa temperatura precisa i controlada.
Ofereix la possibilitat d'aconseguir uns temps de refrigeració precisos, controlats i molt ràpids.

Assessorament

Assessorem el client en la determinació del tipus de fluid tèrmic més adient de la gamma Flowtherm, les característiques del qual siguin les necessàries per la seva instal·lació.
També l'assessorem sobre la forma òptima d'omplir la instal·lació, purgat, neteja i detecció de possibles anomalies i compatibilitat amb fluids tèrmics d'altres marques.


 

FLUID TÈRMIC MINERAL

FLUID TÈRMIC SINTÈTIC

FLUID TÈRMIC MEDICINAL / ALIMENTARI

FLUID DIELÈCTRIC