ESCALFAMENT DE PREMSES AMB OLI TÈRMIC PER AUTOMOCIÓ