DISMINUCIÓ DE LA VISCOSITAT DEL CONTINGUT EN BIDONS AMB FLUID TÈRMIC, VAPOR O ELECTRICITAT